Știai că?

5/24/2009 12:48:00 a.m. Posted by Amarys


ŞTIAI CĂ?...

Erai singur, părăsit şi fără viitor?

Romani, 3 23 Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

DAR ...


Dumnezeu te iubeşte.

Ioan, 3;16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Dumnezeu te vrea aproape.

Isaia, 45;23 Pe Mine Însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va jura pe Mine.

Salvarea ta, a fost planul lui Dumnezeu.

Efeseni, 2;4 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,
5 măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).


Isus, a plătit preţul eliberării tale.

1 Ioan, 5;20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.CE VEI FACE?


Ştiai că?...

Poţi avea viaţă veşnică?

1 Ioan, 5;11 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.
12 Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa.Pentru a primi mântuirea trebuie să-L mărturiseşti pe Isus ca Domn şi Mântuitor şi să ai credinţă în Dumnezeu?

Romani, 10;9 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,
11 după cum zice Scriptura: ,Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine.


Dacă vrei să fi salvat, începe să trăieşti o viaţă nouă.

2 Corinteni, 5; 17 Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Buzz
 • Technorati
 • Facebook
 • TwitThis
 • MySpace
 • LinkedIn
 • Live
 • Google
 • Reddit
 • Sphinn
 • Propeller
 • Slashdot
 • Netvibes
Postari mai noi Postari mai vechi Home

0 Comentarii: