Rugăciunea

11/13/2009 11:32:00 a.m. Posted by Amarys


1Petru 3;
12 Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul."Ştiai că există piedici în calea rugăciunii?

Atunci când păstrăm în inimă resentimemte, neiertare, păcate nemărturisite.
Proverbe 21;4 Privirile trufaşe şi inima îngâmfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat.
Isaia 59;1Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă,
2 ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte!

Atunci când nu ascultăm de Cuvântul sau voia lui Dumnezeu.
Numeri 14;42 Nu vă suiţi, căci Domnul nu este în mijlocul vostru! Nu căutaţi să fiţi bătuţi de vrăjmaşii voştri.

Atunci când cerem în interes personal şi egoist.
Iacov 4;3 Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.
17 Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!
Proverbe 21;17 Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă, şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţeşte.

Lipsa dărniciei din viaţa noastră, pentru lucrarea lui Dumnezeu.
Hagai 1;9 "Vă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat. Pentru ce? zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele, care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui.

Lăcomia şi dorinţa de îmbogăţire pe căi egoiste.
Mica 2;2 Dacă poftesc ogoare, pun mâna pe ele, dacă doresc case, le răpesc; asupresc pe om şi casa lui, pe om şi moştenirea lui.
Amos 5;12 Căci Eu ştiu că nelegiuirile voastre sunt multe, şi că păcatele voastre sunt fără număr: asupriţi pe cel drept, luaţi mită, şi călcaţi în picioare la poarta cetăţii dreptul săracilor.

Neglijarea îndatoririlor şi responsabilităţilor în familie.
1 Timotei 5;8 Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă, şi este mai rău decât un necredincios.

Lipsa dragostei frăţeşti, neînţelegerile, duşmanie.
Matei 5;23 Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
24 lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.
37 Felul vostru de vorbire să fie: "Da, da; nu, nu"; ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel rău.

Când există mânie, mândrie sau îndoială în viaţa noastră.
1Timotei 2;8 Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc, şi să ridice spre cer mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli.
9 Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,
10 ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Buzz
 • Technorati
 • Facebook
 • TwitThis
 • MySpace
 • LinkedIn
 • Live
 • Google
 • Reddit
 • Sphinn
 • Propeller
 • Slashdot
 • Netvibes
Postari mai noi Postari mai vechi Home

0 Comentarii: